Logo

  Ochrana oznamovatelů

  OZNAMOVACÍ SYSTÉM dle zákona č. 171/2023 SB, o ochraně oznamovatelů


  Dotčená společnost:

  STRATOS AUTO spol. s r.o., Bratří Štefanů 1002, 500 03, Hradec Králové, DIČ: CZ 620 28 367


  Informace pro oznamovatele (dle zákona č. 171/2023 SB, o ochraně oznamovatelů)


  Povinný subjekt, společnost STRATOS AUTO, spol. s r.o., tímto informuje, že s platností 15.12.2023 zavedla postupy plnící požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

  Součástí je určení a proškolení příslušné osoby, zavedení evidence s uplatněním práv a povinností oznamovatelů, které z tohoto zákona vyplývají. Příslušnou osobu lze kontaktovat na níže uvedeném emailu.

  Tímto prohlášením povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, která pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i),

  Podněty pro společnost budou zaevidovány a v zákonných lhůtách posouzeny.

  Formulář pro podání oznámení je k dispozici zde: STRATOS AUTO, spol. s r.o.